Export van bedrijfswagens naar Rusland goed voorbereiden

Export van bedrijfswagens naar Rusland goed voorbereiden
Foto: EuroTransportMedia

Aan de export naar Rusland zitten nogal wat haken en ogen – en dat terwijl het land lid van de WTO is. In plaats van de invoerrechten af te bouwen, bemoeilijkt Rusland de toegang tot de markt van de Russische Federatie steeds weer met nieuwe voorschriften en heffingen. Bij de export naar Rusland moet daarom volgens het Duitse vakblad “Markt und Mittelstand” op vijf dingen goed worden gelet.

Middenstanders moeten bij de export naar Rusland ten eerste een hindernis overwinnen: er is een Russische dochteronderneming nodig. Wie geen vertegenwoordiging in Rusland heeft, moet volgens informatie van “Markt und Mittelstand” de betaling van invoerrechten afhandelen via een Russische handelspartner. Dat gaat het beste als het versturen van de goederen samen met de Russische partner wordt voorbereid. Daartoe behoort met name de volledige voorbereiding van de douanedocumenten. Op de internetpagina van “Markt und Mittelstand” vindt u een checklist van de documenten. De keuze voor een transportpartner zou gemaakt moeten worden op basis van de ervaring die het bedrijf met de export naar Rusland heeft.

Export naar Rusland: opgelet bij de douaneagent!

Het kan zijn dat de Russische handelspartner een zogeheten douaneagent inschakelt voor de afhandeling van de betaling van invoerrechten. Deze douaneagent neemt volgens “Markt und Mittelstand” de verantwoordelijkheid voor de export over. Er bestaat echter een risico op “grijze betaling van invoerrechten”, waarbij documenten kunnen verdwijnen en het Duitse bedrijf eventueel geen uitvoerbewijs voor zijn goederen ontvangt. Informatie over de agent en zijn zaken is voor het exporterende bedrijf daarom onontbeerlijk. Alle belangrijke gegevens over de Russische rechtsregels met betrekking tot invoerrechten zijn te vinden op de website tamognia.ru.

Een derde hindernis in de export naar Rusland kan de taal zijn. Alle exportdocumenten moeten in het Russisch worden overhandigd. Complicaties kunnen ontstaan bij de goederencode, omdat de Russische goederencodes niet overeenkomen met die van de EU. De Russische code heeft volgens “Markt und Mittelstand” bijvoorbeeld twee cijfers meer. Volgende hindernis: als een machine vanuit Duitsland bijvoorbeeld in verschillende onderdelen wordt verstuurd, kent de fabrikant meestal verschillende goederencodes toe. De Russische douane beschouwt de machine echter vaak als eenheid en wil dat hij ook als zodanig wordt gedeclareerd. Dergelijke zaken dienen exporteurs vooraf op te helderen. Ook certificaten van oorsprong moeten tijdig worden geregeld. Informatie daarover is te verkrijgen bij de douaneautoriteiten.

Douanekantoren: in Moskou en omgeving schaars

Een praktisch probleem vormt het gebrek aan douanekantoren in Rusland, met name in Moskou en omgeving. Dit staat een vlotte douaneafhandeling regelmatig in de weg. Daarom is het vaak zinvol om voor de douaneafwikkeling uit te wijken naar de regio’s. Maar let op: agenten of importeurs moeten aangemeld zijn bij het douanekantoor waarbij de invoerrechten voor de goederen betaald moeten worden. “Markt und Mittelstand” adviseert om zich bij verschillende douanekantoren te laten registreren. De procedure duurt drie dagen en kan elektronisch worden afgehandeld. Voordat de goederen bij de douane arriveren, moet het rond zijn.

Zeer ergerlijk zijn de hoge kosten in Rusland. Vrijwel alles kost geld: verkeerde documenten, ontbrekende vertalingen, niet aangemelde leveringen. “Voor elke aankomst, elk vertrek en elke tussenopslag in het entrepot moet extra worden betaald”, aldus “Markt und Mittelstand”. En wat erger is: als de fout niet per ommegaande wordt verholpen, dreigt er een oponthoud van meerdere dagen. Bovendien moeten alle importheffingen volledig zijn betaald, voordat de goederen weer in beweging kunnen komen. Een geliefd tijdverdrijf van Russische douanebeambten is het omhoogschroeven van de invoerwaarde. Daarom is het verstandig om de details met betrekking tot de indeling van de goederen vóór de betaling van de invoerrechten met de agent te achterhalen. Extra kosten kunnen ook nog ontstaan door een douanegeleide bij de export. Deze is noodzakelijk vanaf een goederenwaarde van 60.000 euro en kan tot 3000 euro kosten. Meer informatie over de importheffingen is te vinden op internet.